Monitored by BIDHYIP.COM
Monitored by BIDHYIP.COM
Monitored by BIDHYIP.COM
Bet5k
Win 200% + Jackpot $20,500
Bid your banner here

    articles

Informacje ogólne

 

 

HYIP

 

Zorientujmy się dokładniej, co to takiego HYIP i z czym to się je. Wysokodochodowe programy inwestycyjne są zjawiskiem nie tylko sieciowym. Niniejszym terminem określa się wszelkie inwestycje, przynoszące dochód większy od rachunku depozytowego ze standardowymi stawkami oprocentowania 4-5% w skali roku.


Istnieje duża ilość off-line 'owych HYIP wszystkie one zarządzane są przez zarejestrowane firmy i przynoszą stabilny, wysoki dochód. Jednakże próg wejściowy, tj. minimalny wkład, niezbędny do udziału w projekcie, z reguły wynosi od 500.000 USD do dziesiątek milionów. Oczywiście inwestor prywatny, nie dysponujący poważnymi oszczędnościami, pozbawiony jest możliwości uczestniczenia w off-line 'owych programach wysokodochodowych.


Dla zwyczajnych obywateli jedynym wyjściem pozostają on-line 'owe HYIP. W odróżnieniu od programów off-line 'owych, sieciowe projekty wysokodochodowe z reguły są przejrzyste w minimalnym stopniu. Często uczestnicy nie dysponują żadnymi informacjami o organizatorach, nie znają oficjalnego adresu siedziby firmy. Podstawowym źródłem dochodu on-line 'owych HYIP jest gra na giełdzie papierów wartościowych, handel nieruchomościami, inwestycje na rynku walutowym FOREX. On-line 'owe HYIP niezmiernie rzadko prezentują realne informacje o swojej działalności handlowej, dlatego źródła dochodów mogą być jakiekolwiek: weryfikacja danych jest częstokroć niemożliwa. Nierzadko informacje utajniane są nie po to, żeby ukryć je przed konkurencją, lecz po to, żeby zachować w tajemnicy własne know-how. Konkurencja na rynku HYIP jest wystarczająco wysoka, dlatego też ta firma, która zdolna jest zaoferować najbardziej racjonalny sposób zarządzania środkami inwestycyjnymi, ma więcej niż inne firmy szans na sukces.


Pod względem naliczania odsetek wszystkie on-line 'owe HYIP (w dalszej części będziemy je nazywać po prostu HYIP) podzielić można na codzienne, cotygodniowe i comiesięczne. Codzienne realizują wypłaty w wysokości 1-7% co dzień; cotygodniowe 7-50% co tydzień; comiesięczne 20-200% miesięcznie.


Zasada pracy z HYIP jest bardzo prosta. Rejestrują się Państwo w systemie, otwierają konto w systemie międzynarodowych rozliczeń elektronicznych i inwestują w projekt określoną sumę pieniędzy. Poczynając od drugiego dnia, kiedy tylko zainwestowane pieniądze zaczną przynosić zysk, na Państwa rachunek zaczną wpływać umówione odsetki.


Podsumowując wszystko powiedziane wyżej, otrzymujemy następujący schemat: kierownicy programu zbierają lokaty od inwestorów prywatnych, nie posiadających środków finansowych, koniecznych do udziału w znaczących off-line 'owych wysokodochodowych programach inwestycyjnych. Następnie, wykorzystując sprawdzone schematy, korzystnie inwestują te środki, a potem dzielą się częścią zysków z inwestorami. W rzeczywistości HYIP to jedna z najbardziej opłacalnych dla inwestorów form obopólnie korzystnej współpracy. Dzięki akumulacji zysk przynoszą te środki finansowe, które wcześniej były wyizolowane z poważnych procesów ekonomicznych.


Przemyślane modele pozwalają uczestnikom HYIP uzyskiwać maksymalnie wysokie dochody, których osiągnięcie za pomocą innych metod jest dla prywatnego inwestora niemożliwe.Download PDF
(Polski)